دانلود آهنگ در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا اینستایی

دانلود آهنگ در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا  اینستایی

پادکست در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی رادیو جوان در هار موزیک

ریمیکس جدید در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی ۱۴۰۱ رادیو جوان

ریمیکس جدید در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی ۱۴۰۱ رادیو جوان

بهترین ریمیکس آهنگ های در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی

کانال ریمیکس آهنگ های در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی در روبیکا واتساپ اینستاگرام تلگرام

اهنگ های در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی پشت سر هم

ریمیکس در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل پژمان مبرا ریمیکس و اهنگ اصلی رادیو جوان

پژمان مبرا ♦️بیا بیا

هوسهای دلم بیا بیا
ای مراد و حاصلم بیا بیا
مشکل و شوریده ام چو زلف تو
ای گشاد مشکلم بیا بیا
از ره منزل مکو دیگر مگو
ای تو راه و منزلم دیگر بیا دیگر بیا
در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل
در میان آن گلم دیگر بیا دیگر بیا
تا ز نیکی وز بدی من غافلم من غافلم
از جمالت غافلم دیگر بیا دیگر بیا
تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق تو
غافلم نی عاقلم باری بیا رویی نما